Kontakt

 

ZOSTAŇME V SPOJENÍ

Email: info@hyggelig.sk 

Mobil : +421 918 576 893

SÍDLO

Krátka 1803/12, PSČ: 093 02 Vranov nad Topľou, Slovensko

ZAKLADATEĽKA ESHOPU

Mgr. Veronika Moskaľová

BANKOVÉ SPOJENIE

Banka: VÚB, a. s.

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958 

KONTAKTNÝ FORMULÁR