Doprava a platba

DOPRAVA

Kuriérom DPD SLOVENSKO – paušálna sadzba 6 € max. 16 kg

Kuriérom DPD – ČESKÁ REPUBLIKA – paušálna sadzba 10 € max. 16 kg

Kuriérom DPD – RAKÚSKO – paušálna sadzba 10 € max. 16 kg

Kuriérom DPD – NEMECKO – paušálna sadzba 25 € max. 16 kg

Rýchle a spoľahlivé doručenie zásielky. Zásielka je štandardne doručená hneď nasledujúci pracovný deň po odoslaní na území Slovenskej republiky.

O doručení balíka ste informovaný deň vopred zaslaním SMS alebo e-mailom s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia.

Máte možnosť sledovať stav a prípadné presmerovanie zásielky na internete.

Osobný odber (0 €)

Tovar si môžete osobne vyzdvihnúť len vo vopred dohodnutom termíne na adrese vo Vranove nad Topľou, Krátka 1803/12, PSČ: 093 02

SHIPPING

DPD courier service to countries:

  • Slovakia (flate rate 6 € max. 16 kg)
  • Czech republic (flate rate 10 € max. 16 kg)
  • Austria (flate rate 10 € max. 16 kg)
  • Germany (flate rate 25 € max. 16 kg)

Collection in person (0 €)

Goods can be personally collect only in advance on the agreed date and address:

Slovakia, Vranov nad Topľou, Krátka 1803/12, Postal code: 093 02

PLATBA

V hotovosti len pri osobnom prevzatí tovaru / 0,00 €

ONLINE PLATBA – platobnými tlačidlami / 0,00 € Bezpečná platba cez platobnú bránu Besteron cez Internet banking

BANKOVÝM PREVODOM / 0,00 €

  • Bankový účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958, SWIFT kód: SUBASKBX,

Pre jasnú identifikáciu platby je kupujúci povinný pri zadávaní platby uviesť variabilný symbol = číslo objednávky

Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 4 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci neobdrží platbu na vyššie špecifikovaný bankový účet v lehote splatnosti, bude objednávka automaticky zrušená (stornovaná). Tovar je zasielaný až po úhrade celej kúpnej ceny tovaru.

PAYMENT

Bank transfer / 0,00 €

  • Bank account in the bank: VÚB, a.s.,

IBAN: SK51 0200 0000 0041 5579 4958

SWIFT: SUBASKBX

For identification of the payment, the buyer is obliged to state the variable symbol = order number when entering the payment.

In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 4 days of concluding the purchase contract. If the seller does not receive payment to the bank account specified above by the due date, the order will be automatically canceled (canceled). The goods are sent only after payment of the full purchase price of the goods.

DODANIE

Tovar skladom: v lehote 1 – 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky

Tovar na objednávku:

  • matrace a iné v lehote 2 – 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky

Ak je uvádzaná doba dodania, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania dopravcom. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

Ak si kupujúci objedná v jednej objednávke tovar skladom spolu s tovarom na objednávku, dodanie predávajúci uskutoční v lehote na objednávku toho ktorého objednaného tovaru!

(canceled). The goods are sent only after payment of the full purchase price of the goods.

DELIVERY TERMS

Products in stock: within 1 – 3 working days from order confirmation

Products on order:

  • mattresses and others 2 – 5 working days from order confirmation

If the delivery time is stated, it means that the seller will ensure the delivery of the products to the carrier (or delivery to the collection point) within the specified period, and the delivery time to the carrier must be added to this period. Delivery of the products is made by handing it over to the buyer or the first carrier for transport to the buyer.

If the purchaser orders the products in stock in one order together with the products to order, the seller will make the delivery within the time limit for ordering products!